Jan Felicjan Kurkiewicz

 

 

Imię pierwsze: Jan Jan Felicjan Kurkiewicz (ok. 2005 roku)
Imię drugie: Felicjan
Nazwisko: Kurkiewicz
     
Wykształcenie 1954r - 1961r Szkoła Podstawowa nr 3; Skarżysko-Kamienna.
  1961r - 1965r Liceum Ogólnokształcące nr 3; Skarżysko-Kamienna.
  1965r - 1968r Państwowa Szkoła Techniczna Technicznych Zakładów Naukowych; specjalizacja - elektroniczne przyrządy pomiarowe; Skarżysko-Kamienna.
  1968r - 1974r Wyższa Szkoła Inżynierska - Wydział Elektryczny, Kielce.
  1978r - 1979r Studium Podyplomowe Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki Precyzyjnej.
       
       
Przebieg pracy zawodowej
       
1968r - 1969r Państwowa Szkoła Techniczna Technicznych Zakładów Naukowych; Skarżysko-Kamienna:
 • asystent w Państwowej Szkole Technicznej na Wydziale Elektronicznych Przyrządów Pomiarowych; najważniejsze osiągnięcia zawodowe tego okresu:
  • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie laboratorium naukowo-dydaktycznego podstaw elektroniki i metrologii elektronicznej.
1969r - 1971r Zespół Szkół Zawodowych Nr 1; Skarżysko-Kamienna:
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Elektronicznym.
1972r - 1977r Zakłady Metalowe "Predom-Mesko" Skarżysko-Kamienna;
 • konstruktor elektronik w Dziale Głównego Konstruktora, sekcja informatyczna; najważniejsze osiągnięcia zawodowe tego okresu:
  • nagroda zespołowa II-go stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki za pracę pt.: "Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej
   i wykonanie prototypu kalkulatora elektronicznego typ 3301"
 • specjalista konstruktor w Dziale Głównego Konstruktora, inżynier wiodący uruchomienie sumatora elektrycznego na licencji f-my FACIT; najważniejsze osiągnięcia zawodowe tego okresu:
  • opracowanie Warunków Technicznych na wykonanie i odbiór sumatora elektrycznego,
  • znaczący udział w terminowym wdrożeniu do produkcji sumatora elektrycznego,
  • opracowanie konstrukcji i wdrożenie do eksploatacji urządzenia do badania niezawodności sumatora elektrycznego,
 • kierownik laboratorium Głównego Konstruktora; najważniejsze osiągnięcia zawodowe tego okresu:
  • organizacja laboratorium badań sprzętu gospodarstwa domowego i uzyskanie autoryzacji OBR "PREDOM" i CBJW Warszawa na prowadzenie badań niezawodności.
  • doprowadzenie do uzyskania znaków jakości CBJW na wyroby sprzętu gospodarstwa domowego (AGD) produkowanego przez ZM "Predom-Mesko".
1977r - 1985r Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Skarżysko";
 • Kierownik Zakładu Badań; najważniejsze osiągnięcia zawodowe tego okresu:
  • organizacja od podstaw, zarówno pod względem prawnym jak i strukturalnym,
   Zakładu Badań OBR "Skarżysko",
  • kompleksowe wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową, zaprojektowaną i wykonaną
   w całości przez Zakład Badań OBR "Skarżysko", Stacji Prób Zakładu Mechaniki Precyzyjnej, przeznaczonej do pomiaru parametrów elementów pirotechnicznych,
  • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aparatury kontrolno-pomiarowej Stacji Prób Zakładu Chemicznego, co umożliwiło rozpoczęcie produkcji smugaczy stosowanych przy produkcji przeciwpancernych rakiet samonaprowadzających "Malutka" i innych,
1985r - 1997r 2 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe;
 • samodzielny kontroler jakości (nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technicznej wyrobów techniki wojskowej) w OBR ”Skarżysko oraz ZM „Mesko”,
 • specjalista ds. kontroli jakości (nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technicznej wyrobów techniki wojskowej) w OBR ”Skarżysko oraz ZM „Mesko”,
1998r - 2004r Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Skarżysko” ;
 • kierownik Zakładu Zastosowań Elektroniki; najważniejsze osiągnięcia zawodowe tego okresu:
  • kierowanie pracami konstrukcyjnymi nad nową rodziną elektronicznych programowalnych zapalników do rakiet bliskiego zasięgu,
  • opracowanie konstrukcji zmodernizowanego zapalnika rakietowego klasy „Bengalik” dla potrzeb Marynarki Wojennej,
  • opracowanie konstrukcji nowego typu programowalnego zapalnika czasowego do pocisków moździerzowych,
  • wykonywanie analiz i opracowań studyjnych z zakresu elektroniki wojskowej na potrzeby MON i Komitetu Badań Naukowych,
Opis kwalifikacji dodatkowych
 • dyplom technika technologa o specjalności elektroniczne przyrządy pomiarowe;
  rok otrzymania 1968,
 • dyplom inżyniera elektryka o specjalności elektrotechnika przemysłowa;
  rok otrzymania 1974,
 • świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Kontroli Jakości i Metrologii Technicznej Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki Precyzyjnej; rok otrzymania 1979,
 • świadectwo ukończenia obligatoryjnego Studium Zastosowania Teorii Niezawodności Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Warszawie; rok otrzymania 1981,
 • dyplom Rzeczoznawcy w zakresie specjalności nr 601 - przyrządy do pomiarów wielkości fizycznych; rok otrzymania - 1983,
 • specjalizacja inżynierska I-go stopnia w dziedzinie mechaniki o kierunku uzbrojenie i specjalne wyposażenie techniczne; rok uzyskania 1984.
Patenty
i publikacje
 • Patent nr 39879 z dnia 30 listopada 1985r pt. Przyrząd fotometryczny do odbioru sygnałów promieniowania świetlnego.
 • Patent nr 0497 z dnia 5 września 1985r pt. (temat tajny do roku 2010)
 • Patent nr 163557 z dnia 10 sierpnia 1994r pt. Układ rozcalania głowic kasety bomby lotniczej.
 • Patent nr 162020 z dnia 19 maja 1994r pt. Układ zasilania zapalnika do bomb lotniczych.
 • Patent nr 162864 z dnia 6 czerwca 1994r pt. Układ odbezpieczenia odległościowego elektronicznego zapalnika do bomb lotniczych.
 • Patent nr 165346 z dnia 30 grudnia 1994r pt. Bomba lotnicza ćwiczebna.
 • Patent nr 167732 z dnia 31 października 1995r pt. Układ regulacji opóźnień
  w elektronicznych zapalnikach lotniczych.

Przytoczone patenty dotyczą jedynie wybranych tematów z dziedziny elektroniki i optoelektroniki wojskowej.

***

 

Po długich przemyśleniach postanowiłem przedstawić swoją sylwetkę w postaci prawie formalnego CV. Uznałem, że jest to forma najbardziej syntetyczna i najbardziej wszechstronna. Miałem również na celu przedstawienie typowej kariery, czy nazywając inaczej, normalnej drogi życiowej, przeciętnego obywatela, tak opluwanej i zakłamywanej obecnie Polski okresu PRL-u... Jakże różni się ona od obecnych "karier" kelnerów, sprzedawców obwoźnych, sprzedawców oszukańczych funduszy OFE, przedstawicieli handlowych itp. jakie lansują tzw. media. Posada "wykładacza towarów" w hipermarkecie nazywa się przecież teraz "karierą", zaś kredyt udzielony na lichwiarskich warunkach, przez były polski bank nazywa się "produktem"...

Swoją drogę zawodową przedstawiłem w takiej formie również dlatego, że moje własne dzieci patrzą na mnie z lekkim niedowierzaniem, powątpiewając w moje słowa. Widzą bowiem dookoła całkiem inną rzeczywistość. Bo niby dalej istnieją politechniki, uniwersytety produkujące corocznie rzesze absolwentów, ale ci absolwenci  pierwsze kroki kierują do Powiatowych Urzędów Pracy, bynajmniej nie po pracę, a po pierwszy w życiu zasiłek dla bezrobotnych. W renomowanym kieleckim liceum, przyuczony do zawodu nauczyciel, opowiada zaś uczniom, jak to za PRL-u maturę zdawać trzeba było w języku rosyjskim, a gospodarka i przemysł nie istniała.  Słowa fabryka, biuro techniczne, biuro projektowe, praktycznie już nie istnieją. Jakże mogą istnieć, jak od prawie 20 lat nic nowego w Polsce nie powstało, a jedynymi zajęciem rządzących ekip jest sprzedawanie dóbr które jeszcze nie zostały sprzedane przez poprzednie ekipy. Niech to moje CV będzie świadectwem, że było inaczej, że Polska była normalnym krajem,  a słowo "bezrobocie" było słowem nieznanym...

 

Jan F. Kurkiewicz (emeryt w likwidacji)

 


 

Design by: Izabela Kurkiewicz

Copyright (c) 2006 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.