Patent 5629678 i program MILAB

Porwania przez UFO są na ogół zjawiskiem bardzo dziwnym i złożonym. Sceptykom, dziennikarzom i publiczności ciężko jest uwierzyć, że porwania przez kosmitów mają podstawę w fizycznej rzeczywistości. Sprawozdania dotyczące kosmitów przechodzących przez ściany sypialni, unoszących w powietrze porwanych i transportujących ich przez zamknięte okna do oczekującego pojazdu kosmicznego, są również trudne do zaakceptowania dla badaczy z otwartym umysłem. Jednakże, respektowani badacze ukazali, że rdzeń zjawiska porwań przez UFO nie może być wytłumaczony psychologicznie, halucynacjami lub masową ułudą [1].

Przemijające dekady badań nad porwaniami przyniosły inne zmiany. Obecnie niektórzy uprowadzeni przez UFO stwierdzili, że byli oni także porwani przez personel militarny/wywiadowczy (MILAB) i zabrani do szpitali, czy też do naziemnych lub podziemnych ośrodków militarnych.

Pośród popularnych książek na temat porwań przez UFO, niewiele wspominało o takich doświadczeniach. W szczególne zakłopotanie wprowadzają fakty świadczące o tym, że porwani przypomnieli sobie widok personelu militarnego/wywiadowczego, pracującego w tych tajnych ośrodkach wspólnie z istotami pozaziemskimi. Obecność ludzi - wojskowych, czy też cywilnego personelu, przebywających w takiej samej fizycznej realności jak humanoidzi, przekracza możliwości zrozumienia sceptyków i badaczy o szeroko otwartych umysłach z siłą wielu uporządkowań. Sceptycy woleli by raczej wierzyć, że historie o kosmitach i personelu militarnym w podziemnych ośrodkach, zostały sfabrykowane dla przykucia uwagi wierzących w konspirację, lub są halucynacjami w ogólnym tego słowa znaczeniu. Badacze na polu kontroli umysłu sugerują, iż te przypadki dowodzą temu, że całe zjawisko porwań przez UFO jest zainscenizowane przez środowisko wywiadowcze, jako osłona ich nielegalnych eksperymentów [2]. Badacze z otwartymi umysłami, którzy walczą o reputację w dziedzinie badania porwań, ignorują te historie, ponieważ reprezentują one zaledwie małą część ich akt [3]. Osobiście uważam, że przypadki porwań gdzie porwana osoba donosi, że była ona/on także porwana przez wojsko, są bardzo ważne z dwóch względów:

Jeśli środowisko zainteresowane UFO posiada dowody na to, że utajona militarno/wywiadowcza grupa operacyjna jest zaangażowana w zjawisko porwań przez UFO, to wiedzielibyśmy, ze to zjawisko reprezentuje zagadnienie narodowego bezpieczeństwa.

Domniemane zaangażowanie wojska w zjawisko porwań może być dowodem na to, że używa ono porwanych dla eksperymentów kontroli umysłu, jako celu dla testów broni mikrofalowych, lub monitorują oni porwanych oraz porywają ich też, w celu zdobycia informacji podczas uprowadzenia przez UFO.

Jeśli jeden z tych punktów jest słuszny, można by oczekiwać natknięcia się na szybki opór wobec propozycji wysłuchania Kongresu odnośnie UFO. Z tych względów rozpocząłem Projekt-MILAB i prezentuję w tym artykule wstępne wyniki tych badań. MILAB jest skrótem reprezentującym: "Militarne porwania rzekomo uprowadzonych przez UFO" (Military Abductions of alleged UFO abductees). Zapoznałem się z odpowiednią literaturą, skontaktowałem się z badaczami UFO i kontroli umysłu, porwanymi przez MILAB i ofiarami kontroli umysłu z całego świata, oraz porównałem moje odkrycia z wyczerpującymi studiami Dr. Thomasa Bullarda: "UFO-Abduction Study" [4,5], z programem MUFON-Transcription-Project [6,7], oraz z wynikami konferencji MIT-Abduction Procceedings [1]

Związek MILABu z obecnością helikopterów


Moje studia wskazują na to, że porwani przez wojsko są na ogół nękani w pobliżu ich domów, przez ciemne, nieoznaczone helikoptery. Działalność tajemniczych helikopterów cofa się w czasie do końca lat sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych, gdzie wykazały się one zainteresowaniem mutulacją zwierząt, ale nie rzekomo porwanymi przez UFO [8,9,10]. Jakkolwiek, znany badacz, Raymond E. Flower donosi o dzialałności tajemniczych helikopterów, nawiązujac do relacji świadków UFO z lat siedemdziesiątych [11]. Dr. Thomas Bullard porównał 270 przypadków porwania przez UFO w latach 1868 i 1984 z całego świata, których większość wystąpiła w latach siedemdziesiątych i w początkach lat osiemdziesiątych [4,5]. W studiach Dr. Bullarda występują tylko cztery przypadki porwań, gdzie uprowadzeni widzieli helikoptery w pobliżu ich domów. Do tych przypadków zalicza się dobrze przestudiowane uprowadzenie Betty Andreasson/Luca. Jest rzeczą ważną by zauważyć, że te przypadki z helikopterami wydarzyły się w Ameryce Północnej, trzy z nich w USA i jeden w Kanadzie. W latach siedemdziesiątych, tajemnicze helikoptery pojawiały się w Anglii, ale bez związku z porwaniami przez UFO czy mutulacją zwierząt [12].

Odkryłem, że aktywność helikopterów w związku z porwaniami przez UFO, ma tendencję do zwiększania się od lat osiemdziesiątych aż do czasu obecnego. Dan Wright ma obecnie dziesięć przypadków w aktach MUFON Transcription Project, gdzie helikoptery były widziane w pobliżu domów uprowadzonych w godzinach domniemanego uprowadzenia [7]. Wielu badaczy z Ameryki Północnej posiada w ich aktach przeciętnie około trzech przypadków łączących helikoptery z porwaniami przez UFO. Wydaje mi się, że jest to zjawisko Północno-Amerykańskie, skoro żaden z kontaktowanych badaczy w Australii, Afryce, Europie i Ameryce Południowej nie zna dobrze prześledzonego przypadku porwania łączącego się z rzekomą działalnością helikopterów.

Dobrze znane ofiary porwań, takie jak wspomniana poprzednio Betty Andreasson/Luca lub Debby Jordan, Kathy Mitchell, Whitley Strieber, Leah Haley, Katharina Wilson, Beth Collins i Anna Jamerson, oraz wiele, wiele innych były nękane przez te helikoptery- widma [n.p., 13, 14, 15, 16, 17, 20]. Nieudowodnioną sugestią pozostaje to, że te helikoptery reprezentują w latach dziewiećdziesiątych czarne cadillaki Meżczyzn w Czerni (MIB)[4], skoro niektóre z ofiar porwań posiadają ich zdjęcia i były one również widziane przez świadków, którzy nie mają nic wspólnego ze zjawiskiem UFO [n.p.: 10, 13, 18]. Fakty wydają się wskazywać na to, że te nieoznaczone helikoptery operują dla tajnej wojskowej/wywiadowczej grupy operacyjnej, podczas gdy zjawisko Meżczyzn w Czerni wydaje się być pochodzenia paranormalnego i spokrewnionego ze zjawiskiem UFO. Pozwólmy sobie podsumować temat helikopterów w pięciu punktach:

Tajemnica helikopterów rozpoczyna się w przeciągu późnych lat sześćdziesiątych, wczesnych siedemdziesiątych, w powiązaniu z mutulacją zwierząt.

W tych czasach, program wynikający z działalności helikopterów wykazał niewielkie zainteresowanie porwanymi przez UFO.

Helikoptery zwiększyły ich zainteresowanie porwanymi przez UFO w latach osiemdziesiątych, aż do czasów obecnych, ale były również relacjonowane w pobliżu miejsc mutulacji zwierząt i na innych obszarach Ameryki Północnej.

Obecnie, wielu badaczy uprowadzeń posiada pewne przypadki tego rodzaju w ich aktach.

Zaistniały relacje o działalności helikopterów-zjaw w Anglii w przeciągu lat siedemdziesiątych, ale wydaje się, że ich zainteresowanie mutulacją zwierząt i uprowadzonymi jest limitowane do obszaru Ameryki Północnej.

Domniemane porwania przez personel militarny/wywiadowczy

Większość uprowadzonych relacjonuje zaangażowanie personelu militarnego/wywiadowczego po pojawianiu się helikopterów. Debby Jordan relacjonuje na przykład, w wyjaśnieniach jej książki "Abducted !" [13], że została oszołomiona przez rzekomego przyjaciela i dostarczona do swego rodzaju szpitala, gdzie dokonał na niej egzaminacji lekarz, który usunął wszczep z jej ucha. Doświadczenia uprowadzonych, Leah Haley i Kathariny Wilson pełne są spotkań z MILAB [15,16]. Niektóre z przeżyć Kathariny Wilson są porównywalne do eksperymentów kontroli umysłu. Doświadczyła ona przebłysku pamięci sięgającej jej dzieciństwa, gdzie pamięta siebie w szpitalu, w którym zmuszano ją do przebywania w podobnym do pudła kontenerze, jaki był prawdopodobnie używany dla eksperymentów modyfikacji zachowania. Dlatego Katharina Wilson opublikowała doskonały artykuł na jej stronie Internetu, noszący tytuł: "Czy niektóre z porwań przez kosmitów są w rzeczywistości rządowymi eksperymentami kontroli umysłu [19]?" (Are Some Alien Abductions Government Mind Control Experiments[19]?) Beth Collins i Anna Jamerson zamieściły w ich książce "Connections" [17] transkrypcje z seansów hipnozy o porwaniu przez wojsko, a także zmarła już, Dr. Karla Turner przeprowadziła dochodzenie odnośnie MILAB-ów w jej książkach: "Into the Fringe" i "Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda"[20].

Ogólnoświatowe badania ujawniły, że większość Północno Amerykańskich badaczy posiada w ich aktach pomiędzy 2 do 5 przypadków MILAB. Odnoszę wrażenie, że w obecnym czasie nia ma przypadków porwania przez UFO związanych z MILAB w Australii, Południowej Ameryce, Afryce, Europie, Anglii i Irlandii. Poprzez porównanie typowych scenariuszy uprowadzenia przez UFO, takich jak opisane w "MUFON-Transcription-Project", z 10 dobrze prześledzonymi przypadkami ofiar MILAB (Casey Turner, Katharina Wilson, Leah Haley, Debby Jordan i Polly, Pat, Lisa, Beth, Angie, Amy (Casey oraz sześć kobiet używają pseudonimów jako imion i pochodzą z ksiazki Dr. Karli Turner [20]), można znaleźć pewne różnice pomiędzy uprowadzeniami przez rzekomych kosmitów, a personel militarny/wywiadowczy. Udział MILABów zawiera następujące elementy:

Działalność ciemnych, nieoznaczonych helikopterów, pojawjanie się dziwnych furgonów lub autobusów na zewnątrz domów uprowadzonych, wystawienie na działanie dezorientujących pól elektromagnetycznych, zanarkotyzowanie, przetransportowanie helikopterem, autobusem lub ciężarówką do nieznanego budynku, lub do podziemnego ośrodka wojskowego. Zazwyczaj nie pojawiają się po tym efekty fizyczne, jak pouprowadzeniowe zamroczenie, czy czasami mdłości. Istnieje również różnica w pojawianiu się porywaczy. W większości przypadków porwań przez UFO, postacie pojawiają się poprzez zamknięte okno, ścianę, lub uprowadzany czuje dziwną obecność w pomieszczeniu. Większość uprowadzonych relacjonuje, że są sparaliżowani umysłową siłą istot pozaziemskich. W wypadku MILABów, uprowadzeni relacjonują, że porywacze dali mu lub jej zastrzyk używając strzykawki. Jest rzeczą interesującą, że uprowadzeni przez MILAB są egzaminowani przez lekarzy w pomieszczeniach prostokątnych, a nie w okrągłych, sterylnych pomieszczeniach-jak w opisach uprowadzonych przez UFO [4, 5, 6, 7]. Opisane pomieszczenia, korytarze i umeblowanie są podobne do ziemskich pomieszczeń szpitalnych, laboratoriów lub placówek badawczych i nie mają nic wspólnego z wyposażeniem UFO.

Egzaminacja jest przeprowadzana podobnie, jak podczas uprowadzenia przez UFO: ofiara MILABu nie jest sparaliżowana, ale przywiązana do stołu egzaminacyjnego lub krzesła ginekologicznego. Czasami osoba uprowadzona dostaje do picia mocny napój przed egzaminacją. Może to być płyn dla wzmocnienia kontrastu. Lekarze MILABu są przeważnie ubrani w białe fartuchy laboratoryjne i wykazują zainteresowanie wszczepami, oraz/lub egzaminacjami ginekologicznymi. W niektórych przypadkach MILABu, lekarz wojskowy rzekomo poszukuje wszczepów i czasami wszczepia uprowadzonej osobie urządzenie militarne. Z tych względów, chirurdzy poszukujący domniemanych wszczepów, pochodzących od przybyszów z kosmosu, powinni być również przygotowani na to, że mogą też znaleźć urządzenia wojskowe.

Ziemskie wszczepy

Do tej pory, ponad trzy miliony zwierząt na całym świecie zostało sukcesywnie zaszczepione wszczepialnym transporderem, produkowanym przez Destron-Fearing [21]. Wszczepialny transporder (nadajnik/odbiornik) jest oznaczeniem passywnej częstotliwości radiowej, desygnowanym do pracy w połączeniu z odczytujacym go, systemem identyfikacyjnym o zgodnej częstotliwości radiowej. Transporder jest aktywowany przez sygnał radiowy małej częstotliwości, po czym transmituje on kod identyfikacyjny do systemu odczytującego. Wielkość najmniejszego transpondera podobna jest do wielkości niegotowanego ziarenka ryżu. Drobny obwód elektroniczny transpordera, włącza się poprzez promieniowanie radiowe małej siły, wysyłane przez zgodne urządzenie odczytujące.

Podobny bio-chip dla ludzi został wytworzony przez Dr. Daniela Mana w USA. Dr. Man posiada od roku 1989 amerykański patent na urządzenie, które może być wszczepiane ludziom. Wytworzył on ten wszczep dla rozwiązania problemu zagubionych dzieci. To urządzenie jest odrobinę większe od wszczepu z firmy Destron. Wszczep Dr. Mana nie może być po prostu wstrzyknięty przy użyciu specjalnej strzykawki. Zamiast tego, dokonuje się małego cięcia chirurgicznego dla jego dokonania. Jest rzeczą ważną aby zauważyć, że Dr. Man twierdzi że najlepszą lokacją dla jego wszczepu może być miejsce za uchem. Osoby uprowadzone przez MILAB, takie jak Debby Jordan czy Leah Halley relacjonowały, że lekarze usuneli wszczepy z ich uszu. Dr. Man mówi, że urządzenie to jest zasilane przy pomocy małej baterii, która może być ładowana rutynowo przez urządzenie znajdujące się poza ciałem, w pobliżu ulokowania wszczepu. Władze musiałyby użyć trzech satelitów, lub specjalnie wyposażonych helikopterów, jeśli chciałyby odnaleźć lub monitorować taką osobę. Poprzez użycie trójkąta dla podążania za sygnałem wszczepu, satelity lub helikoptery wskazałyby jego dokładną lokację. Zanim urządzenie Dr. Mana zostanie udostępnione dla użytku na ludziach, będzie musiało być ono zatwierdzone przez Rządową Administrację Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych.

Agencja zainteresowana monitorowaniem fizjologicznych informacji, dotyczących porwanej osoby podczas uprowadzenia przez UFO, użyłaby biomedycznej telemetrii. Telemetrią biomedyczną określa się specjalny zestaw instrumentów biomedycznych, który pozwala na transmisję informacji psychologicznych, często z niedostępnych lokacji, do odleglej stacji monitorującej [23]. Urządzenie transmitujące może być wszczepione w ciało monitorowanego obiektu. Zwierzęta są monitorowane przy użyciu biotelemetrii od około trzydziestu lat. Używając systemów telemetrycznych jako metody monitorowania uprowadzonych, wojsko mogłoby osiągnąć dane psychologiczne, takie jak oddychania, napięcia mięśni oraz obecności adrenaliny we krwi.

Jakkolwiek, badania dotyczące obserwacji i kontroli ludzkiego zachowania i ich możliwego użycia w rehabilitacji i kontroli, były przeprowadzane od lat sześćdziesiątych. Eksperci bezpieczeństwa narodowego, tacy jak Dr. Steven Metz i Dr. James Kievith przepowiedzieli w ich sprawozdaniu "Rewolucja w sprawach militarnych i konflikt bez wojny" ("The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War") dla collegu Armii Amerykańskiej, że w najbliższej przyszłości każdy Amerykanin stanowiący ryzyko, może być wyposażony w eletroniczne i osobiste urządzenie lokalizujące (IPLD)[24]. Sugerowali oni, że takie urządzenie może być zainstalowane na stałe pod skórą, dla przykładu, aktywując się automatycznie w chwili opuszczania USA, podczas przechodzenia przez system kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Predykcje tych ekspertów narodowego bezpieczeństwa przypominają plany Dr. Josepha A. Meyera, specjalisty komputerowego z Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA). W latach siedemdziesiątych, Dr. Meyer zaproponował przydział transporderów Amerykanom aresztowanym za przestępstwa [2].

W późnych latach piećdziesiątych, wczesnych sześćdziesiątych, naukowiec neurolog, Dr. Joseph Delgado wynalazł stimoceiver, elektrodę mogącą odbierać i transmitować sygnały elektroniczne przy pomocy fal radiowych typu FM. Urządzenie takiego typu, wszczepione do mózgu poprzez na przykład zatoki i aktywowane przez fale radiowe FM, będzie działać jako pełen siły stymulant. Można byłoby sugerować, że stimoceiver został od tego czasu zmodyfikowany dla odbioru stymulacji z fal mikrofalowych i jest zdolny sprawować wysokiego stopnia kontrolę nad mechanizmami reakcji zaszczepionej ofiary [25].

Wszczepy były używane na nieświadomych osobach już tak wcześnie, jak pięćdziesiąt lat temu. Dobrze udokumentowanym przypadkiem wszczepu urządzenia elektronicznego do ciała ofiary jest przypadek Roberta Naeslunda. Pan Naeslund twierdzi, że został nieświadomie zaszczepiony podczas operacji w Sztokholmie, w Szwecji. Posiada on zdjęcia rentgenowskie, które wyraźnie wykazują urządzenie o kształcie grzyba w jego mózgu. Twierdzi on, że operacja została dokonana przez Dr. Curta Stranda, który wsunął urządzenie do jego głowy poprzez prawe nozdrze [26]. Zainteresowanie wzbudza fakt, iż od lat sześćdziesiątych relacje uprowadzonych przez UFO donoszą o tym, jak kosmici zaszczepili ich, umieszczając małe przedmioty powyżej nosa, poprzez nozdrze i zatokę. Zaszczepianie przez nos (The transnasal approach) jest powszechnie używane w neurochirurgii [28, 29, 30, 31]! Robert Naeslund nie jest jedyną ofiarą, pracuje on teraz dla Gruppen, organizacji przeciwko nielegalnym eksperymentom kontroli umysłu. Gruppen oraz inne organizacje, jak Freedom of Thought Foundation, zebrały dużą ilość dowodów na egzystencję tajnego programu wszczepiania [26,27]. Organizacje te kontaktują się z wieloma ofiarami z całego świata, które doświadczyły efektów podobnych do tych Roberta Naeslunda, ale nie mają nic wspólnego ze środowiskiem UFO.

Scenariusze Wirtualnej Realności i słuch mikrofalowy

Wygląda na to, że niektóre doświadczenia uprowadzonych przez UFO i ofiar kontroli umysłu mogą być wytłumaczone wyprzedzoną technologią wirtualnej realności. Zmarła Dr. Karla Turner nazwała te doświadczenia Scenariuszami Wirtualnej Realności (Virtual Reality Scenarios (VRS) [19, 20]. Istnieją domniemane ofiary kontroli umysłu, które twierdzą, że ktoś wszczepia obrazy do/w ich mózgu [32]. Jeśli ktoś został zaszczepiony urządzeniem domózgowym (intracerebral device), to operatorzy wszczepu mogą być w stanie wszczepiać elektronicznie obrazy i pamięci do mózgu ofiary. "The New World Vistas" było poważnym przedsięwzięciem dla Zarządu Doradców Naukowych Sił Lotniczych Stanów Zjednoczonych (the USAF Scientific Advisory Board (SAB) [33]. Ta publikacja wojskowa była wydana w Czerwcu 1996 roku i jest prognozą możliwego rozwoju militarnego w przeciągu najbliższych pięćdziesięciu lat. W publikacji tej naukowcy wojskowi sugerują ten rozwój źródeł energii elektromagnetycznej, których wydajność będzie pulsowana, formowana i fokusowana, spięta z ciałem ludzkim w sposób, który pozwoli na prewencję świadomych ruchów mięśni, kontrolująca emocje i akcje, powodująca sen, transmitująca sugestie, zakłócająca tak dalekie jak i bliskie rodzaje pamięci, produkująca zestaw wrażeń i wymazująca zestaw wrażeń. Naukowcy wojskowi dowodzą, że odciśnięcie zestawu przeżyć wirtualnej realności jest spekulacyjne, ale niemniej wielce pasjonujące. Jeśli taka technologia została wytworzona w sekrecie i egzystuje w dniu dzisiejszym, to niewytłumaczalna żywość niektórych relacji o uprowadzeniu może być wytłumaczona wszczepem zestawu przeżyć do mózgu uprowadzonej ofiary.

Dr. Joseph Sharp i Allen Frey eksperymentowali z mikrofalami, próbując transmisji wymawianych słów bezpośrednio do wnętrza ucha, poprzez pulsujące mikrofale. Praca Dr. Freya na tym polu, datująca się w tył do lat sześćdziesiątych, dała początek tak zwanemu Efektowi Freya, który jest powszechnie znany jako słuch mikrofalowy [34,35]. Raz jeszcze, domniemane ofiary uprowadzeń i ofiary kontroli umysłu relacjonują, że słyszą czasami głosy w ich głowach, aczkolwiek nie są schizofrenikami. Z całą pewnością, te scenariusze nie mogą być pełnymi przypadkami uprowadzenia przez UFO, takimi jak uprowadzenia wieloosobowe, ale mogą tłumaczyć ich małą część lub odgrywać ważną rolę w MILAB.

Podróże pozaziemskie i podziemne ośrodki militarne

Interesującą i godną zanotowania rzeczą jest to, że 7 uprowadzonych z mojego próbnego testu twierdzi, że byli oni rzekomo przetransportowani do podziemnego ośrodka militarnego. Badania Dr. Richarda Saudera wykazały, że prawie każda agencja federalna, czy instytucja militarna, posiada kilka tajnych, podziemnych ośrodkow na terytorium całych Stanów Zjednoczonych. Niektóre z tych ośrodków są tak utajone, że istnieją tylko pogłoski i ich istnieniu [36]. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że te podróże pozaziemskie do dziwnych miejsc pod ziemią, są częste w uprowadzeniach przez UFO. Dr.Thomas Bullard znalazł specyficzny wzór w podróżach do innego świata [4,5].

Przygotowanie: istoty pozaziemskie umieszczają uprowadzonego w protekcyjnym środowisku dla podróży.

Podróż: Następuje rzeczywisty tranzyt do innego świata.

Podziemia: Uprowadzony przechodzi podziemia.

Krajobraz: porwany widzi powierzchnię innego świata.

Muzeum: Pozaziemska wycieczka zawiera w sobie przystanek w muzeum lub zoo.

Badania Dr. Bullarda zawierają 10 przypadków porwania przez UFO, gdzie uprowadzeni doświadczają podróży do innego świata w podziemiach, podczas ich porwania. Typową podróżą pozaziemską są doświadczenia Betty Andreasson z 1950 roku. Doświadczyła ona, jak UFO wpadło do morza i znowu się wynurzyło, potem weszła do dużych krystalicznych pieczar, które rozszerzały się w ogromne podziemia. Egzaminacja pozaziemska zdarza się rzadziej. Podczas uprowadzenia w 1967 roku, Betty Andreasson przedostała się do innego świata przez długi, ciemny tunel, podobny do szybu górniczego w granicie. Dr. Gilda Moura zajmowała się przypadkami uprowadzenia przez UFO, gdzie porwani relacjonowali podróże do innego świata w podziemnych pieczarach Brazylii.

Jakkolwiek, te pozaziemskie podróże są nieporównywalne do dobrze poznanych, podziemnych przypadków MILAB. Doświadczenia podróży pozaziemskich dotknięte są mistycyzmem, podczas gdy podziemne doświadczenia MILABu wydają się być manifestacją naszej realności. Uprowadzeni przez MILAB opisują windy, korytarze, generatory, pomieszczenia konferencyjne i medyczne. W przeciwieństwie do podróży pozaziemskich, jeśli ofiara MILABu zostanie uprowadzona do ośrodka podziemnego, porywacze tam ją egzaminują. Niektóre z uprowadzonych osób relacjonują podróże do innego świata i doświadczenia MILAB oddzielnie [16,20]. Beth, ofiara uprowadzenia z książki Dr. Turner "Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda", opisała przebłyski pamięci, które zaczynają się kiedy widzi mały, latający dysk, przedostający się do dobrze oświetlonego podziemnego miasta [20]. Statek leciał przez przejście tunelem do przeogromnej pieczary, w której znajdowało się kilka budynków. Widziała zaparkowane w różnych miejscach pojazdy UFO i humanoidów pracujących wspólnie z ludzkim personelem wojskowym. W jej następnym wspomnieniu, Beth przeleciała w jakiś sposób przez wodę do tunelu, po czym wynurzyła się z jeziora.

Takie wspomnienia powinny być prześledzone bardzo dokładnie, ponieważ mogą one być mieszanką podróży do innego świata (wejście do dobrze oświetlonego podziemnego miasta) i podziemnych doświadczeń MILAB (widok personelu militarnego). Jest rzeczą ważną by zauważyć, że niektóre osoby uprowadzone mają przebłyski pamięci, w których widzą humanoidów i personel militarny razem, ale podczas hipnozy uprowadzona osoba pamięta tylko personel wojskowy [15,17]. Być może uprowadzony miesza doświadczenia uprowadzenia przez UFO i scenariusz MILABu, lub porwany przeszedł jakiś rodzaj programowania pod hipnozą, dokonanego przez wojskowych psychiatrów podczas uprowadzenia. Prawdopodobnie, wojsko używa elektronicznego rozwiązania pamięci (Electronic Dissolution of Memory (EDM), którego dokonuje się przez elektroniczne zakłócenia mózgu, powodując, że neurotransmiter acetylcholine wytwarza statyczność, która blokuje wzrok i dźwięki. Po takiej procedurze kontroli umysłu, osoba uprowadzona przez MILAB nie miałaby pamięci tego, co ona/ on widziała lub słyszała. Umysł osoby uprowadzonej byłby pusty [2,19,25].

Rozważania

Musimy brać pod uwagę możliwość tego, że niektóre informacje, które otrzymujemy od uprowadzonych przez MILAB, mogą być historiami osłonnymi, spowodowanymi procesem programowania pod hipnozą przez psychiatrów wojskowych. Istnieje również możliwość używania przez personel wojskowy gumowych masek kosmicznych i specjalnych efektów podczas uprowadzenia przez MILAB. Katharina Wilson relacjonuje przebłyski pamięci, gdzie myśli, że trzyma w jej rękach gumową maskę kosmiczną [19]. Te fakty doprowadzają niektórych badaczy kontroli umysłu do wiary w to, że uprowadzeni przez obcych są użyci dla tajnych eksperymentów genetycznych i/lub kontroli umysłu, zainscenizowanych przez ciemne ramię rzadu Stanów Zjednoczonych [12]. Jakkolwiek, osobiście znalazłem pewne argumenty przeciwko tym twierdzeniom:

Jeśli wszystkie porwania przez UFO są w rzeczywistości tajnymi eksperymentami kontroli umysłu lub genetycznymi, jak na przykład nazistowski program Lebensborn [38], dlaczego uprowadzeni reclacjonują udział wojska/wywiadu od wczesnych lat osiemdziesiątych, a nie wcześniej? Powinniśmy widzieć wzór odwrotny, kiedy technologia kontroli umysłu lat dziewiećdziesiątych powinna być doskonalsza niż w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych !

Dlaczego istnieją ofiary kontroli umysłu zaszczepione i używane do tajnych testów broni, ale nie mające nic wspólnego ze zjawiskiem UFO lub uprowadzeniami tego typu? Wydaje mi się, że program kontroli umysłu nie potrzebuje uprowadzeń przez UFO jako osłony, kiedy nikt nie wierzy twierdzeniom zwyczajnych ofiar kontroli umysłu, nawet jeśli posiadają one zdjęcia rentgenowskie, na których każdy może widzieć niezwykłe przedmioty w ich głowach.

Jeśli wszystkie uprowadzenia UFO są osłoną dla eksperymentów kontroli umysłu, dlaczego wojsko jest również zainteresowane egzaminacjami ginekologicznymi uprowadzonych kobiet?

Oczywiście, poważni badacze powinni sprawdzać wszystkie możliwości i niektórzy uprowadzeni przez UFO mogą być w rzeczywistości ofiarami kontroli umysłu, lub użyci w ciemnych eksperymentach genetycznych od lat osiemdziesiątych lub wcześniej, ale myślę, że istnieje możliwość innego motywu, który jest bardziej wiarygodną przyczyną udziału wojska w zjawisku uprowadzeń przez UFO, ponieważ lepiej odpowiada wzorom MILAB. Z tego powodu, moja wstępna hipoteza odnośnie rzekomych militarnych porwań osób uprowadzonych przez UFO, przedstawia się w następujący sposób:

MILABy mogą być dowodem na to, że tajna, wojskowa/wywiadowcza grupa operacyjna działa od początku lat osiemdziesiątych w Ameryce Północnej i jest zaangażowana w monitorowanie i porywanie domniemanych ofiar uprowadzenia przez UFO.

W początkach lat osiemdziesiątych, duże sumy pieniędzy stały się dostępne drogą legalną i poprzez czarny budżet dla tajnych programów wojskowych najwyższego stopnia, jak n.p. the Strategic Defense Initiative (SDI). Ta grupa operacyjna może być finansowana z części tych pieniędzy. Odnoszę wrażenie, że są oni zainteresowani w dobrze prześledzonych przypadkach porwań przez UFO. Monitorują oni domy ich ofiar, porywając i możliwe, że zaszczepiając je urządzeniami militarnymi, czasami krótko po doświadczeniach uprowadzenia przez UFO. Odnoszę wrażenie, że mogą oni też szukać możliwych wszczepów kosmicznych. Ich zainteresowania ginekologiczne w uprowadzonych kobietach mogą też być wytłumaczone, jeśli szukają oni domniemanych embrionów kosmicznych/hybryd, kiedy większość z uprowadzonych kobiet ma doświadczenia utraty embrionu/płodu. Jedna rzecz jest oczywista, ta grupa operacyjna lub ludzie, którzy stoją za tymi porwaniami, używają wyprzedzonej technologii kontroli umysłu, która jest obecnie testowana nielegalnie na ludziach, którzy nie mają nic wspólnego z porwaniami przez UFO.

Ofiary i badacze, którzy są zainteresowani tą pracą, lub mają ważne informacje, mogą skontaktować się z autorem pod następującym adresem:

Dr. Helmut Lammer
Postfach 76 A-8600
Bruck/Mur Austria

Dr. Lammer posiada studia podyplomowe w geofizyce i pracuje nad programami przestrzeni kosmicznej dla NASA/ESA. Jest on austriackim reprezentantem dla Mutual UFO Network i członkiem Towarzystwa Eksploracji Naukowej (Society for Scientific Exploration (SSE).

Bibliografia

[1] Prichard, E., David, and Mack, E., John: Alien Discussions: Proceedings of the Abduction Study Conference held at MIT. Cambridge, Massachusetts, 1994.

[2] Cannon, Martin: The Controllers: A new Hypothesis of Alien Abductions. 1989.

[3] Prywatna komunikacja z Prof. David Jacobs, 1996

[4] Bullard, E., Thomas: UFO-Abductions: The Measure of a Mystery. Volume 1: Comparative Study of Abduction Reports. Bloomington, Indiana, 1987.

[5] Bullard, E., Thomas: UFO-Abductions: The Measure of a Mystery. Volume 2: Catalogue of Cases. Bloomington, Indiana, 1987.

[6] Wright, R., Dan: Commonalities and Disparities: Findings of the MUFON-Abduction-Transcription-Project. MUFON International UFO Symposium Proceedings, 1995.

[7] Prywatna komunikacja z Danem Wrightem, szefem programu MUFON-Abduction-Transcription-Project, 1996.

[8] Adams, Tom: Mystery Helicopters, Paris, Texas, 1993.

[9] Howe, L., Moulton: Glimpses of Other Realities, Volume. 1: Facts and Eyewitnesses. Linda Moulton Howe Productions, P.O. Box 538, Huntingdon Valley, Pennsylvania 19006, 1993.

[10] Keith, Jim: Black Helicopters over America-Strikeforce for the New World Order, IllumiNet Press, Linburn, Georgia, 1994.

[11] Prywatna komunikacja z Raymondem Fowlerem oraz kilka publikacji takich jak: Casebook of a UFO Investigator. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1981.

[12] Clarke, David, and Watson, Nigel: Phantom Helicopters over Britain. Fund for UFO Research (FUFOR), P.O. Box 277, Mount Rainer, Maryland 20712, USA.

[13] Jordan, Debbie, and Mitchell, Kathy: Abducted: The Story of the Intruders Continue. Carroll and Graf, New York, 1994.

[14] Strieber, Whitley: Breakthrough-The Next Step. HarperCollins, New York, 1995.

[15] Haley, A., Leah: Lost was the Key. Greenleaf Publications, Tuscaloosa, Alabama, 1993.

[16] Wilson, Katharina: The Alien Jigsaw. Puzzle Publishing, Portland, Oregon, 1993.

[17] Collins, Beth, and Jamerson, Anna: Connections-Solving our Alien Abduction Mystery. Wild Flower Press, Newberg, Oregon, 1996.

[18] Fowler, Raymond: The Andreasson Affair Phase Two. Englewood Cliffs, New York, Prentice-Hall, 1982.

[19] Wilson, Katharina: Project Open Mind: Are Some Alien Abductions Government Mind Control Experiments? http://www.alienjigsaw.com, 1996.

[20] Turner, Karla: Into the Fringe, Berkley Book, New York, 1992; and Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda, Kelt Works, Roland Arkansas, 1994;

[21] Electronic ID in Horses. Electronic ID, Inc., 131 East Exchange Avenue, Suite 116, Fort Worth, Texas 76106, USA.

[22] Laugesen, Wayne: Satan's Leash: The Specter of Biometric Identification. Encounter Chronicles, Issue 17, September 1996.

[23] Jutter, C., Dean, Wen, H., Ko., Spear, M., Thomas, Mackay, Stuart: Biomedical Telemetry. Engineering in Medicine and Biology Magazine, March, 1993.

[24] Metz, Steven, and Kievit, James: The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War. Strategic Studies Institute, US Army War College, Juli 1994.

[25] Bowart, H., Walter: Operation Mind Control: Our Secret Government's War Against its Own People. Dell Publishing Company, New York, 1978.

[26] Prywatna komunikacja z Robertem Naeslundem oraz: Naeslund, Robert: Letter to Prime Minister Carl Bildt, Stockholm, November 19, 1992.

[27] Lindquist, Lennart, Taylor, Evamarie, Naeslund Robert: Cybergods. Gruppen, Stockholm, Sweden, 1996.

[28] Hardy, J.: Transsphenoidal hypophysectomy. J. Neurosurg., Vol. 34, strona 582-594, 1971.

[29] Griffith, H., B., et al.: A direct transnasal approach to the spenoid sinus. Technical note, J. Neurosurg, Vol. 66, strona 920-924, 1987.

[30] Rabadan, A., et al.: Transmaxillary, Transnasal Approach to the Anterior Clivus: A Microsurgical Anatomical Model. Neurosurgery, 30(4), strona 473-482, 1992.

[31] Rosenfeld, J., V.: Transnasal stereotactic biopsy of a clivus tumor. J. Neurosurg, Vol. 76(5), strona 878-879, 1992.
[32] Prywatna komunikacja z ofiarami i badaczami kontroli umysłu.

[33] New World Visitas: Air and Space Power for the 21st Century. USAF Scientific Advisory Board, June, 1996.

[34] Guyatt, David: Some Aspects of Anti-Personnel Electromagnetic Weapons. Earthpulse Flashpoints, Nr. 2, 1996.

[35] Constantine, Alex: Psychic Dictatorship in the USA. Feral House, Portland, Oregon, 1995.

[36] Sauder, Richard: Underground Bases and Tunnels-What is the Government Trying to Hide?, Dracon Press, 1995.

[37] Hamilton, F., William III: Alien Magic: UFO Crashes-Abductions-Underground Bases, Global Communications, strona: 104-106, 1996.

[38] Clay, Catrine, and Leapman, Michael: Master Race-The Lebensborn Experiment in Nazi Germany. Hodder and Stoughton, London, 1995.

Opracowanie: hotnews

Źródło/autorstwo: Dr Helmut Lammer Ph.D - tłumaczenie: Aleksander Zieliński
 

Design by: Izabela Kurkiewicz

Copyright (c) 2006 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.